Snooker Tournament Results

Banda

Il-Grupp tal-Banda hu nkarigat mill-Kumitat Ċentrali biex jieħu ħsieb it-tagħlim tal-banda u l-organizzazzjoni tal-Banda San Ġużepp fis-servizzi li jkollha. Għaldaqstant tul is-sena ssir preparazzjoni kbira biex nassiguraw prestazzjoni tajba.

Nar

Il-Grupp tan-Nar hu inkarigat mill-Kumitat Ċentrali sabiex jieħu ħsieb jiġbor il-fondi neċessarji għax-xiri tan-nar tal-festa, kif ukoll jagħżel l-isbaħ prodotti li joffru l-kmamar tan-nar Maltin għall-ħruq tul il-ġimgħa tal-festa.

Armar

Il-Grupp ta l-Armar hu inkarigat mill-Kumitat biex jieħu ħsieb l-amministrazzjoni ta l-imħażen "19 ta Marzu" u "2 Ħadd ta Lulju" kif ukoll għall-armar tat-toroq tal-Kalkara għall-okkażjoni tal-festa solenni ta San Ġużepp.

Żgħażagħ

Il-Grupp taż-Żgħażagħ ġie nkarigat mill-Kumitat tas-Soċjeta sabiex irawwem iż-żgħażagħ u l-attivisti ta eta żgħira biex ikunu iktar ta għajnuna. Hemm diversi modi kif wieħed jista jgħin, difatti dawn iż-żgħażagħ iqattgħu ħafna mill-ħin liberu il-każin jew il-maħżen.

Sotto-Kumitat Santu Rokku

Is-Sotto-Kumitat twaqqaf fis-sena 1996 bl-għan li jieħu ħsieb parti residenzjali fit-tarf tal-limiti tal-Kalkara, lejn in-naħat tal-Kunvent tal-Kapuċċini. Dawn il-membri ħadmu bis-sħiħ sabiex jibdew jarmaw it-toroq b'armar ġdid u jġibu l-banda ddoqq biex tferraħ lir-residenti.

Nisa

Sa mit-twaqqif tas-Soċjeta in-nisa Ġużeppini Kalkariżi ħadmu minn qalbhom sabiex jagħtu palata lis-Soċjeta fgħajnuna finanzjarja permezz ta organizzazzjoni ta attivitajiet u ġbir ta fondi għall-każin.